قوانین و مقررات

ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است: ۱-۱- شرکت: شركت آيريك راه پايه که نسبت به ارائه خدمات آذرپارک اقدام می‌کند. ۱-۲- آذرپارک: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور پارک آنلاین ارائه می‌شود. ۱-۳- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات آذرپارک، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد. ۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از پارکبان و شهروند که از طریق اینترنت به اپلیکیشن آذرپارک متصل و از خدمات نرم افزاری آذرپارک بهرمند می‌شود. ۱-۵- کاربران: در این سند کاربر شهروند و پارکبان به همراه هم با نام کاربران استفاده می‌شوند. ۱-۶- کاربر پارکبان : شخص حقیقی است که در اپلیکیشن پارکبان آذرپارک به منظور دریافت درخواست پارک و ارائۀ خدمات ثبت ‌نام کرده ‌است. ۱-۷- کاربر شهروند : :شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن شهروند آذرپارک به منظور ارسال درخواست پارک ثبت‌ نام کرده‌اند. ۱-۸- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات آذرپارک در اپلیکیشن آذرپارک ایجاد کرده‌اند. ۱-۹- اعتبارکیف پول: مبلغی است که کاربران شهروند در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات آذرپارک دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از اپلیکشن و سایت آذرپارک طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد. ۱-۱۰-اعتبار شارژ پلاک: مبلغی است که خود شهروندان از طریق وب سایت و یا پارکبانان از طریق دستگاه پوز(هند هلد) به اعتبار پلاک اضافه مینمایند و شهروندان در هنگام پارک دیگر نیازی به پرداخت هزینه پارک ندارند و هزینه های پارک از شارژ پلاک آنان کسر خواهد گردید. ۱-۱۱- مالکیت پلاک : به دو شکل در حساب کاربری شهروندان در قسمت مدیریت خودرو موجود می باشد که به نام های پلاک شخصی و پلاک متعلق به دیگران در نظر گرفته شده است. اصطلاح پلاک شخصی در قوانین آذر پارک به این معنی می باشد که شهروندان اجازه برداشت هزینه پارک از کیف پول حساب کاربری خود را به پارکبانان هنگام ثبت پارک را می دهند. پس هر خودرویی در قسمت مدیریت خودرو شهروندان ثبت گردد، اگر بصورت پلاک شخصی تعریف گردد پارکبان اجازه برداشت از اعتبار کیف پول شهروندان را برای هزینه پارک دارد و اصطلاح پلاک متعلق به دیگران یعنی شهروندان اجازه حق برداشت از کیف پول حساب کاربری را از پارکبانان ساقط می نمایند. در این صورت ثبت بدهی برای این پلاک ها رخ می دهد که باعث افزایش احتمال اعمال قانون و جریمه به این گونه پلاک ها می شود. ۱-۱۲- اطلاعات محرمانه : اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار آذرپارک قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات آذرپارک در اختیار شرکت قرار داده می‌شود. ۱-۱۲- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

ماده ۲ - حساب کاربری

۲-۱- کاربران با ثبت نام در آذرپارک و همچنین با هر بار استفاده از خدمات آذرپارک می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری آذرپارک را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است. ۲-۲- برای استفاده از خدمات آذرپارک لازم است که هر کاربر شهروند اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات آذرپارک کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن آذرپارک ثبت کند. ۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد. ۲-۴- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با ایمیل متعلق به خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن آذرپارک اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود. ۲-۵- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر شهروند بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید. ۲-۶- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به آذرپارک انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت شهروندان غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات آذرپارک استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر شهروند می‌باشد. ۲-۷- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود. ۲-۸- کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات آذرپارک متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود. ۲-۹- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر شهروند برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر شهروند اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر شهروند خودداری کند. ۲-۱۰- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده 3 - هزینه ها و پرداخت

کلیه تراکنش ها و عملیات توسط پلاک خودروها و از طريق حساب كاربرى صورت میگیرد. ‎خریدن اعتبار برای حساب شخصی(كيف پول) از طریق درگاه معتبر بانكى انجام میشود. ‎مبلغ هزینه ی پارک نسبت به موقعیت شهر و تصویب شورای شهر مذکور قابل تغییر است. ‎درصد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مصوبات مراجع رسمی اعمال میشود و مبلغ ان به میزان تعیین شده،از کاربر دریافت میشود. ‎برای استفاده از خدمات پارک حاشیه ای میبایست هر کاربر نسبت به ایجاد کیف پول در حساب کاربری خود اقدامات لازم را به عمل بیاورد. ‎کیف پول پارک حاشیه ای بر اساس پلاک خودرو صاحب حساب کاربری شناسایی میشود. ‎رسید خرید اعتبار پس از انجام واریز صادر میشود و توجه شود که پس از صدور رسید تحت هیچ شرایطی امکان عودت آن و یا عودت هزینه ی آن وجود ندارد. ‎کاربر میتواند بر اساس لیست قیمت و بسته هايى که اپلیکیشن آذرپارک در اختیار شهروندان گذاشته است کیف پول خود را شارژ نماید. ‎ با در نظر گرفتن اینکه مبلغ مذکور صرفا جهت پارک حاشیه ای قابل استفاده است. ‎در نظر داشته باشید که اگر مراحل پارک به خاطر عدم موجودی صورت نگیردو ثبت نگردد جریمه و عواقب ناشی از آن به عهده ی شخص کاربر میباشد ‎درگاه قابل استفاده براى خريد اعتبار داراى مجوز معتبر از بانك مركزى ميباشد. ‎كيف پول حاشيه ايجاد شده براى هر شهر منحصر به همان شهر نميباشد و قابل استفاده در شهر هاى ديگر كه تحت پوشش سامانه آذر پارك هستند ميباشدولى قابل انتقال به حساب کاربری دیگری نیست. ‎در کلیه تراکنش های مالی برای اعتبار کیف پول حاشیه ای مالیات بر ارزش افزوده کسر میشود.. شهروندان موظف اند بعد از حضور در جايگاه پارك اقدام به ثبت پارك نمايند. چنانچه كاربران قبل از حضور در جايگاه پارك كد جايگاه را وارد كرده و ثبت پارك انجام دهند پاركبان قادر است پارك ثبت شده آنها را لغو نمايد و هزينه كسر شده به عهده خود شهروند و كاربر ميباشد لذا قبل از حضور در جايگاه پارك اقدام به ثبت پارك ننماييد تا اختلالى در روند استفاده از اپليكيشن وارد نشود در غير اينصورت شركت هيچگونه مسئوليتى ندارد. شارژ پلاک قابل انتقال به کیف پول نمی باشد و این 2جدا از هم می باشد. پول نقد به هر علتی غیر قانونی می باشد و شرکت هیچگونه مسولیتی در قبال پول نقد ما بین کاربر شهروند وکاربر پارکبان ندارد. شارژ پلاک های انجام شده صرفا تا 3 ماه دارای اعتبار خواهند بود.

توجه :

ماده 4 - مسئولیت آذرپارک

4-۱- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس روزانه، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات آذرپارک بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند. 4-۲- شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران شهروند در انتهای زمان پارک تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد. 4-۳- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد. 4-۴- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد. 4-۵- چنانچه هر یک از کاربران آذرپارک در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات آذرپارک مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد. 4-۶- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات آذرپارک و استفاده از نرم‌افزار‌های شهروند و پارکبان، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط آذرپارک در نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات آذرپارک آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت روزانه پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

ماده 5 - مسئولیت کاربران

5-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام پارک) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد. 5-۲- هر گونه اقدامی از سوی کاربر شهروندو کاربر پارکبان که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهدگردید. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند. 5-۳- کاربر پارکبان متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط آذرپارک تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران شهروند و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر پارکبان بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

ماده 6 - موارد فنی

6-۱- کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای آذرپارک شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد. 6-۲- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات آذرپارک را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار آذرپارک یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند. 6-۳- کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند. 6-۴- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ آذرپارک یا سامانه‌های مرتبط با آذرپارک انجام دهند.

ماده 7 - محتوای تولید‌شده از سوی کاربران

شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب‌سایت، نرم‌افزار یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. با ثبت اطلاعاتی که از حالت محرمانگی خارج شده‌اند، کاربران این حق را به آذرپارک می‌دهند که اطلاعات مذکور را منتشر کند.

ماده 8 - قطع خدمات

شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (پارکبان یا شهروند) می‌تواند برای شرکت یا سایرین خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات آذرپارک را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.