سوالات متداول

قيمت گذارى معابر بر چه اساسى است؟

بر اساس مصوبه شوراى شهر و شوراى ترافيك استان و شهرستان

به چه دليل بايستى براى پارك در حاشيه خيابان ها هزينه پرداخت كنيم؟

به دليل كاهش مدت زمان توقف در خيابان و در نتيجه كاهش ترافيك

براى ثبت نام چه كارى بايد انجام دهيم؟

با دريافت اپليكيشن از سايت azarpark.com و ايجاد حساب كاربرى در همان اپليكشن

اگر هم پاركبان و هم از طريق اپليكيشن ثبت پارك نماييم آيا بايد هزينه اضافى بايد پرداخت نماييم؟

خير ،هنگام ثبت پارك از طريق اپليكيشن در سيستم پاركبان ها قابل مشاهده است

چه دليلى براى وجود سيستم آذرپارك ميباشد؟

به علت مديريت فضاى پارك حاشيه خيابان ها ،نظم بخشى و هوشمند سازى ترافيك شهرى

امكان كسر شارژ بدون انجام عمل پارك وجود دارد؟

خير، شارژ حساب كاربرى شما تا زمانى كه استفاده نكنيد در حسابتان باقى ميماند و تاريخ انقضا ندارد

نيم ساعت اول پارك رايگان ميباشد؟

بله هر شماره پلاك در جايگاه هاى پارك آذر پارك حق استفاده از نيم ساعت رايگان را به صورت روزانه دارا ميباشند

روند كسر شارژ و تراكنش ها قابل مشاهده ميباشد؟

بله ، شما از طريق اپليكيشن ميتوانيد صورت حساب كليه تراكنش ها را مشاهده فرماييد

نحوه شارژ به چه صورت ميباشد؟

ابتدا توجه داشته باشید که 2 نوع شارژ وجود دارد . شارژ کیف پول و شارژ پلاک ، شارژ کیف پول به منظور پارک از طریق اپلیکیشن بوده و شارژ پلاک به منظور پارک از طریق پارکبان می باشد (در موارد خاص و در صورتی که کیف پول شما شارژ داشته باشد امکان کسر هزینه پارک ثبت شده توسط پارکبان از کیف پول میسر می باشد).به منظور شارژ پلاک از طریق سایت و پارکبان ها و به منظور شارژ کیف پول از طریق سایت و اپلیکیشن می توانید اقدام فرمایید

در صورت بدهى پلاك چه اتفاقى رخ ميدهد؟

تا سقف مجاز بايستى تسويه حساب نماييد در غير اين صورت اعمال قانون از طريق پليس راهنمايى و رانندگى خواهيد شد

كسانى كه بيش از يك ماشين دارند چه كارى بايد انجام دهند؟

ميتوانند از طريق حساب كاربرى خود هر چند خودرو كه ميخواهند اضافه نمايند

مبالغ دريافتى از شهروندان صرف چه كارهايى مشود؟

صرف مديريت ترافيكى شهر ،پروژه هاى ترافيكى و عمرانى شهر ميشوند

ايا با خريد خودرو جديد و فروش خودرو قبلى شارژ حساب كاربرى قابل انتقال ميباشد؟

بله به راحتى با اضافه كردن مشخصات خودرو جديد به حساب كاربرى و حذف خودروى قبلى